In driekwart gemeenten neemt aantal motorrijders toe

Motorrijden blijft een populaire bezigheid. Steeds meer mensen die met zo’n tweewieler de weg op willen, doen examen bij het CBR. Voor ruim driekwart van de gemeenten geldt dat meer inwoners het examen aflegden dan in 2015.

Van de 368 gemeenten waarover gegevens bekend zijn, nam het aantal inwoners dat opging voor een rijbewijs A in 281 gemeenten toe tussen 2015 en 2017. In 13 gemeenten bleef dat aantal gelijk en in 74 gemeenten nam het af.

Opvallende uitschieters: in Groningen nam het aantal mensen dat afreed voor rijbewijs A in twee jaar tijd met ruim een kwart toe, van 466 in 2015 naar 586 in 2017. In Nijmegen, Breda en Amersfoort was zelfs sprake van een toename van een krappe 30 tot 35 procent.

De cijfers passen bij de trend die de laatste jaren zichtbaar is en begin dit jaar door de BOVAG werd geconstateerd.

Vooral onder 50-plussers is motorrijden steeds populairder. Onder 65-plussers nam het motorbezit in de afgelopen vier jaar zelfs met 30 procent toe. In 2015 werden 11.321 nieuwe motorfietsen geregistreerd, in 2016 12.614 en weer een jaar later 12.799.

 

Drukte CBR

Ook voor wat betreft de rijexamens voor het rijbewijs B blijft het onverminderd druk bij de examencentra van het CBR. In april werd bekend dat de wachttijden voor dat examen in de helft van de 54 examenplaatsen langer was dan de maximale zeven weken die daarvoor staan. De drukte kwam vooral door  het aantal 17-jarigen dat afrijdt, een seizoenspiek, economische voorspoed en het feit dat rijscholen hun kandidaten te snel zouden laten afrijden.

Eind juli voldeden dertien centra nog niet aan de norm, met name in Zuid-Holland. Zowel in Leiden als Rijswijk en Barendrecht is de wachttijd maar liefst elf weken, in Gouda en Spijkenisse moeten examenkandidaten gemiddeld negen weken wachten. Ook in Amsterdam en Utrecht is het gemiddeld negen weken wachten op een rijexamen.

 

Image: Motorrijders krijgen rijles. © ANP

Bron: PZC

Share this article

You May Also Like