Op je motorfiets door Europa? Alles wat je moet weten!

Algemene informatie Europa

Momenteel telt de Europese Unie 28 landen. Maar de Europese eenmaking die ons steeds weer wordt voorgehouden, blijft op veel domeinen toch nog een vage begripsomschrijving. De praktijk leert dat reizen binnen Europa net dat stukje ingewikkelder is dan men ons wil doen geloven. En als we ons dan toespitsen op de specifieke motorreglementering, wordt het nog ietsje moeilijker.

Aan de andere kant doen vaak de wildste verhalen de ronde over eisen aan uitrusting, wegcodes die niet kloppen of weinig actueel zijn, … Met dit overzicht willen we je een beetje houvast geven wanneer je je volgende reis met je geliefde tweewieler plant!

Noodnummers

Onthoud eerst en vooral dat bij agressie, ongeval of eender welk noodgeval in heel Europa één nummer moet gevormd worden: 112. In vele Europese landen is 112 intussen het enige noodnummer. In België lijkt dat niet te willen lukken. In ons land wordt voor dringende medische hulp en brandweer ook nog steeds het num- mer 100 gebruikt. De bewering dat je met een vast toestel 100 moet gebruiken en met een gsm 112, is een kwakkel. Je kan beide nummers zowel met een vaste telefoon als met een gsm bellen. Daarnaast is het 112 nummer ook actief in een aantal niet-EU- landen zoals Israël, Noorwegen, Rusland, Turkije en Zwitserland. De operatoren worden verondersteld naast hun moedertaal een goede basiskennis te hebben van het Engels.

Als je bankkaart in het buitenland kwijt is of gestolen, neem dan onmiddellijk contact op met Card Stop op het internationale nummer +32 70 344 344.

Munteenheden

De euro is, raar maar waar, geen wettig betaalmiddel binnen
de hele Europese Unie. Slechts 19 van de 28 landen hebben op dit moment de euro als nationaal betaalmiddel. Er zijn enkele hardleerse leerlingen aan boord. Anderen hebben de invoering van de euro in voorbereiding.
In het overzicht hieronder zie je in welke Europese landen je met de euro kan betalen en in welke (nog) niet.
EU-lidstaten die tot de eurozone behoren (euro als munt hebben) EU-lidstaten die nog niet tot de eurozone behoren (invoering euro in voorbereiding) EU-landen die de euro niet willen invoeren Europese landen die geen lid zijn van de EU.

Europa munteenheid

 

 

Bron: Motoren en Toerisme

Share this article

You May Also Like